Ramowy rozkład dniaModel absolwentaNasze grupyZajęcia dodatkowe
Dokumenty
Nazwa dokumentu .doc .pdf
COVID-19
Ogłoszenie - dyżur letni Ogłoszenie - dyżur letni Ogłoszenie - dyżur letni
Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli   Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli
Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie rodziców / opiekunów Oświadczenie rodziców / opiekunów Oświadczenie rodziców / opiekunów
Procedury bezpieczeństwa Procedury bezpieczeństwa Procedury bezpieczeństwa
LISTY DZIECI - rok szkolny 2020/2021 Procedury bezpieczeństwa Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu
Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu   Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu
Harmonogram rekrutacji - terminy   Informacja o rekrutacji do przedszkoli miejskich w Świnoujściu
Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola   Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Informacja o dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Oświadczenie rodziców   Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Upoważnienie do odbioru dziecka

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy Dodatkowy zasiłek opiekuńczy Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni
Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9
Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9 Regulamin Przedszkola Miejskiego Nr 9
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 9
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek Regulamin spacerów i wycieczek
Regulamin korzystania z placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 9 Regulamin korzystania z placu zabaw Regulamin korzystania z placu zabaw
Wieloletni plan rozwoju przedszkola Wieloletni plan rozwoju przedszkola Wieloletni plan rozwoju przedszkola
Podstawa programowa   Podstawa programowa
Ochrona Danych Osobowych   Ochrona Danych Osobowych