Ramowy rozkład dniaModel absolwentaNasze grupyZajęcia dodatkowe
Sale do stymulacji rozwoju dziecka

 

Multimedia w przedszkolu

Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu otrzymaną darowiznę w wysokości 7000 zł w całości przeznaczyło na doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka. Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne tj. monitor interaktywny do Sali do stymulacji rozwoju dziecka oraz pakiet programów kompatybilnych z zakupionym monitorem: Akademia Umysłu Junior.

Sala do stymulacji rozwoju dziecka Sala do stymulacji rozwoju dziecka Sala do stymulacji rozwoju dziecka Sala do stymulacji rozwoju dziecka

 

http://www.polskielng.pl/o-firmie/odpowiedzialna-firma/fundusz-wspierania-inicjatyw-lokalnych/„Projekt pn. doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka współfinansowanego z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Darowiznę przeznaczyliśmy na doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka. Dzięki otrzymanym środkom możliwe było podniesienie jakości i zakresu świadczonych usług edukacyjnych i terapeutycznych przez nasze przedszkole.

 

Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka
Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka
Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka Doposażenie Sali do stymulacji rozwoju dziecka

 

Polskie LNGDzięki wsparciu finansowemu spółki Polskie LNG powstały w naszym przedszkolu dwie nowe sale do stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Są to sale do profilaktyki i korekty wad postawy i profilaktyki logopedycznej.

 

Sala do profilaktyki i korekty wad postawy
Sala do profilaktyki i korekty wad postawy Sala do profilaktyki i korekty wad postawy Sala do profilaktyki i korekty wad postawy Sala do profilaktyki i korekty wad postawy
Sala do profilaktyki i korekty wad postawy Sala do profilaktyki i korekty wad postawy Sala do profilaktyki i korekty wad postawy Sala do profilaktyki i korekty wad postawy

 

Sala do profilaktyki logopedycznej
Sala do profilaktyki logopedycznej Sala do profilaktyki logopedycznej Sala do profilaktyki logopedycznej Sala do profilaktyki logopedycznej
Sala do profilaktyki logopedycznej Sala do profilaktyki logopedycznej